KICMP
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Certifikované turistické informační centrum

aktuality

21.05.2020
21.05.2020
více akcí

zajímavé odkazy

Železnohorský region

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster

Z historie sboru

V roce 1862 proběhly v Praze a Kunětické hoře dvě významné pěvecké akce. Pod jejich vlivem byl 6. ledna 1863 založen spolek „Vojmír“. Měl 40 členů. Předsedou byl zvolen farář Josef Čána a sbormistrem se stal učitel František Vosyka. První vystoupení se uskutečnilo 25. května 1863 a výtěžek z akce byl věnován na pomník Jana Amose Komenského, který byl odhalen v Brandýse nad Orlicí 5. září 1865, a na pamětní desku Františka Rubeše ve Skutči.

Významnou událostí byla účast spolku „Vojmír“ na svěcení praporu pěveckého spolku „Vlastislav“ v Heřmanově Městci 10. září 1865 a na slavnostním odhalení pamětní desky Mistru Janu Husovi 6. září 1869.
V roce 1873 se pěvecký spolek „Vojmír“ sloučil s nově vzniklou „Občanskou besedou“ a existoval dále jako pěvecký odbor Občanské besedy. V roce 1909 mu byla věnována Josefem Bohuslavem Foerstrem skladba s biblickým námětem Legenda.

25. dubna 1910 bylo založeno Pěvecké sdružení, které mělo 39 členů. Sbormistrem se stal Jan Hroch. Ještě téhož roku bylo sdružení přijato za člena Východočeské pěvecké župy Fibichovy.

8. prosince 1910 došlo ke sloučení Pěveckého sdružení s Hudebním kroužkem a vystupovalo pod názvem „Pěvecko-hudební sdružení Občanské besedy v Přelouči“(PHS). Do jeho další činnosti zasáhla první světová válka. V roce 1920 zahajuje PHS svou činnost zásluhou JUDr. Josefa Fouska, který  nastupuje jako sbormistr po Janu Hrochovi. 11. prosince l921 věnoval  Josef Bohuslav Foerster tomuto sboru krátkou skladbu Heslo(na text tehdejšího člena sboru Karla Ludvíka) jako výraz souhlasu s tím, že sbor ponese skladatelovo jméno. Tímto Heslem sbor zahajuje každé své vystoupení dodnes. 8.října 1929  byl J.B.Foerster jmenován čestným členem sboru.

Od roku 1930 prodělával sbor krizi. Byl rozdělen na ženský a mužský sbor, z nichž postupně každý omezil svou činnost. Úroveň sboru se zvýšila příchodem sbormistra Karla Schejbala, majitele místní hudební školy, který sbor vedl od roku 1941 do roku 1945.

V r.1958 se do vedení vrátil Josef Fousek a po jeho onemocnění sbor vedl v letech 1959 až 2002 Stanislav Polanský, absolvent vojenské hudební školy, učitel a pozdější ředitel nynější Základní umělecké školy. V období let 2002 až 2007 sbor řídil Jiří Kupka a v roce 2007 se vedení ujal mladý sbormistr a varhaník Petr Vacek, v té době student pardubické konzervatoře, později posluchač Hudební fakulty JAMU v Brně.

Repertoár sboru obsahoval kromě lidových písní, z nichž některé složil a pro sbor upravil Stanislav Polanský, i skladby významných hudebních skladatelů např. J.B.Foerstera, A.Dvořáka, B.Smetany, J.S.Bacha,  L.v.Beethovena.

 

07.05.2020 00:00  ALOIS TOPIČ A DALŠÍ CESTOVATELÉ Z PŘELOUČSKA
KSMP © 2010-2020 • webvpohode