KICMP
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Certifikované turistické informační centrum

Ceny pronájmů

Pronajímatel pronajímá a poskytuje nájemci následující nebytové prostory a služby za těchto cenových podmínek:

sál - 1.patro 600,-/hod.
předsálí – 1. patro 200,-/hod
předsálí - 2.patro 200,-/hod
baletní sál - 2. patro 200,-/hod.
balkon - 2. patro 100,-/hod.
foyer přízemí 200,-/hod.
pódium sál 200,-/hod.
šatny herců 150,-/hod.
požární hlídka 80,-/hod
pořadatel 80,-/hod
zvukař 120,-/hod
osvětlovač 120,-/hod
pronájem projektoru a plátna 1.200,-/den
ubrus 16,-
praktikábl 1x2m 40,-/den
výstavní panel 20,-/den
ozvučení schůze 500,-
ozvučení a osvětlení náročnějšího charakteru dle dohody.
23.12.2018 18:00  VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
KSMP © 2010-2018 • webvpohode