KICMP
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Certifikované turistické informační centrum

aktuality

25.01.2020

ZŠ Smetanova Přelouč pořádá
PLES k 60. výročí založení školy
14. 3. 2020 od 19.30 hod.
Občanská záložna Přelouč
kapela: Splašený noty
předprodej vstupenek od 15. 1. 2020
každou středu 14.00 - 15.00 hod.,
v budově v ul. Kladenská, 1.C

09.12.2019

V Kulturním a informačním centru města Přelouče i v Kině Přelouč PLATBA POUZE V HOTOVOSTI

16.11.2019

18. 1. 2020  HASIČSKÝ PLES
23. 1. 2020  ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
5. 2. 2020  TRAVESTI SHOW - Tančírna
8. 2. 2020  3. PLES MĚSTA PŘELOUČE
13. 2. 2020  PARFÉM V PODEZŘENÍ - Div.sp.Klicpera Chlumec n.C.
22. 2. 2020  MASOPUST
26. 2. 2020  BABOUCI - koncert dechové hudby
5. 3. 2020  MICHAL PAVLÍČEK TRIO - koncert
11. 3. 2020  KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE - koncert
19. 3. 2020  VÁLKA ROSEOVÝCH - Malé divadlo Kolín
1. 4. 2020  NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ - divadelní komedie - agentura Harlekýn Praha
7. 4. 2020  ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR - koncert

více akcí

zajímavé odkazy

Železnohorský region

DIGITÁLNÍ 3D KINO V PŘELOUČI

V současné době dochází v celé republice k finální fázi digitalizace filmové distribuce, klasické filmové kopie kvapem mizí a jsou nahrazovány kopiemi digitálními. Pro kina, která nebudou vybavena novou digitální technologií to znamená postupně ukončit provoz, protože filmy budou k dispozici pouze v novém formátu. Aktuální filmové tituly jsou  již nyní  distribuovány na přenosných harddiscích a následně promítány pomocí počítačové techniky. Distribuce klasických kopií by měla skončit s koncem roku 2012. Jistě si mnozí z vás všimli postupnému snižování odehraných titulů v posledních měsících v našem kině. Bylo to a je právě z důvodu nedostatku filmových titulů na klasických 35mm pásech.

Digitální technologie přináší nový divácký zážitek díky podstatně vyšší obrazové kvalitě,  dokonalejšímu  vícekanálovému zvuku a samozřejmě promítání titulů ve 3D. Nelze opomenout ani fakt, že premiérové tituly bude možno promítat zároveň s celostátní premiérou.

Toto díky omezenému počtu vyrobených kopií a tomu, o jak významné kino z hlediska tržeb se jednalo  nebylo dosud možné.

Zároveň je možno v případě dostatečného zájmu diváků realizovat přímé přenosy divadelních,sportovních, hudebních a jiných představení.

Nyní i naše kino čeká přechod na digitální technologii s možností projekce ve 3D formátu. Přípravy začaly již před 2 lety kompletní rekonstrukcí všech prostor předsálí kina, sociálních zařízení, bufetu a šatny. Zároveň byla v těchto prostorách vyměněna elektroinstalace a centrální topení. Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení  na dodavatele nové technologie pro digitalizaci městského kina formou zadání podlimitní veřejné zakázky. Vítězem se stala firma D – cinema s.r.o. Praha jakožto firma s nejnižší nabídnutou cenou.

Veškeré financování je zajištěno z prostředků Města Přelouče a částečně poskytnutím účelové dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Samotná instalace nové digitální technologie je plánována v letošním roce na druhou polovinu měsíce srpna s tím, že v prvním týdnu měsíce září by měl být spuštěn zkušební  provoz.

Vzhledem k stávající povaze a interiérovým možnostem našeho kina byla vybrána tzv. pasivní technologie umožňující 2D a 3D  projekci na stříbrném plátně, založená na kruhové polarizaci světla. V tomto případě odpadá složité půjčování, mytí, skladování a výměna baterií v brýlích. Každý divák si zakoupí vlastní 3D plastové brýle v ceně od 20 do 30 Kč, které mu již zůstanou, a které si při další návštěvě  kina přinese na představení.

Na závěr bych chtěl velice poděkovat vedení města, zastupitelstvu a všem, kteří digitalizaci městského kina podpořili a od září pozvat všechny příznivce kvalitní filmové produkce na představení do městského kina v Přelouči.

D .Reichman
Kulturní služby města Přelouče

15.10.2019 00:00  OD SAMETOVÉ REVOLUCE PO VZNIK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
KSMP © 2010-2020 • webvpohode