KICMP
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Certifikované turistické informační centrum

aktuality

20.01.2019
Připravili jsme pro Vás celoroční cyklus historických a etnografických přednášek z Přeloučska
více akcí

zajímavé odkazy

Železnohorský region

DIGITÁLNÍ 3D KINO V PŘELOUČI

V současné době dochází v celé republice k finální fázi digitalizace filmové distribuce, klasické filmové kopie kvapem mizí a jsou nahrazovány kopiemi digitálními. Pro kina, která nebudou vybavena novou digitální technologií to znamená postupně ukončit provoz, protože filmy budou k dispozici pouze v novém formátu. Aktuální filmové tituly jsou  již nyní  distribuovány na přenosných harddiscích a následně promítány pomocí počítačové techniky. Distribuce klasických kopií by měla skončit s koncem roku 2012. Jistě si mnozí z vás všimli postupnému snižování odehraných titulů v posledních měsících v našem kině. Bylo to a je právě z důvodu nedostatku filmových titulů na klasických 35mm pásech.

Digitální technologie přináší nový divácký zážitek díky podstatně vyšší obrazové kvalitě,  dokonalejšímu  vícekanálovému zvuku a samozřejmě promítání titulů ve 3D. Nelze opomenout ani fakt, že premiérové tituly bude možno promítat zároveň s celostátní premiérou.

Toto díky omezenému počtu vyrobených kopií a tomu, o jak významné kino z hlediska tržeb se jednalo  nebylo dosud možné.

Zároveň je možno v případě dostatečného zájmu diváků realizovat přímé přenosy divadelních,sportovních, hudebních a jiných představení.

Nyní i naše kino čeká přechod na digitální technologii s možností projekce ve 3D formátu. Přípravy začaly již před 2 lety kompletní rekonstrukcí všech prostor předsálí kina, sociálních zařízení, bufetu a šatny. Zároveň byla v těchto prostorách vyměněna elektroinstalace a centrální topení. Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení  na dodavatele nové technologie pro digitalizaci městského kina formou zadání podlimitní veřejné zakázky. Vítězem se stala firma D – cinema s.r.o. Praha jakožto firma s nejnižší nabídnutou cenou.

Veškeré financování je zajištěno z prostředků Města Přelouče a částečně poskytnutím účelové dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Samotná instalace nové digitální technologie je plánována v letošním roce na druhou polovinu měsíce srpna s tím, že v prvním týdnu měsíce září by měl být spuštěn zkušební  provoz.

Vzhledem k stávající povaze a interiérovým možnostem našeho kina byla vybrána tzv. pasivní technologie umožňující 2D a 3D  projekci na stříbrném plátně, založená na kruhové polarizaci světla. V tomto případě odpadá složité půjčování, mytí, skladování a výměna baterií v brýlích. Každý divák si zakoupí vlastní 3D plastové brýle v ceně od 20 do 30 Kč, které mu již zůstanou, a které si při další návštěvě  kina přinese na představení.

Na závěr bych chtěl velice poděkovat vedení města, zastupitelstvu a všem, kteří digitalizaci městského kina podpořili a od září pozvat všechny příznivce kvalitní filmové produkce na představení do městského kina v Přelouči.

D .Reichman
Kulturní služby města Přelouče

09.09.2019 00:00  BUDOVÁNÍ A DEMOLICE
KSMP © 2010-2019 • webvpohode