Categories: General
      Date: 28.02.2019
     Title: přihlášky do Tanečních kurzů 2019

od 1. 3. 2019  je možno vyzvedávat přihlášky do Tanečních kurzů 2019 v kanceláři Infocentra na Masarykově náměstí v Přelouči