Categories: General
      Date: 20.01.2019
     Title: Cyklus historických a etnografických přednášek 2019
Připravili jsme pro Vás celoroční cyklus historických a etnografických přednášek z Přeloučska

26. 2. 2019  Alois Topič a další cestovatelé Přeloučska na přelomu 19. a 20. století
Mgr. Matěj Pešta (správce muzejních sbírek města Přelouče)

26. 3. 2019  Labe na Přeloučsku v proměnách času
PhDr. Miroslav Tyč, Ph.D. (historik)

23. 4. 2019  Moře, tundra i nerostná pokladnice. Vyprávění o geologické minulosti a nerostném bohatství okolí Přelouče
Ing. Jan Šura (geolog, Východočeské muzeum v Pardubicích)   

17. 9. 2019  Tvrze a tvrziště na Přeloučsku ve středověku a novověku
Mgr. Matěj Pešta (správce muzejních sbírek města Přelouče)

29. 10. 2019  Pohanský věk a počátky křesťanství v pověstech Přeloučska
Mgr. Martin Štěpánek (pedagog a vlastivědný badatel)

26. 11. 2019  Malíř František Emler (1912 - 1992), rodák z Přelouče
PhDr. Michael Zachař (historik umění)

Přednášky se konají vždy v úterý v 18.00 hod. v přednáškovém sále KICMP, Masarykovo nám. 26, Přelouč
Vstupné: 40,-Kč, změna programu vyhrazena, možnost rezervace vstupenek